logo ozPND SK oranz 250x250

 

 

Logo Majes

Tento projekt je určený pre všetkých, ktorí majú záujem skvalitniť komunikáciu vo svojom dome.

Projekt ponúka:

 •       Internetový priestor v podobe domovej nástenky
 •       Jednoduchý redakčný systém
 •       Ojedinelú, ľahko zapamätateľnú www adresu
 •       E-mailovú adresu a schránku pre každého obyvateľa
 •       Garantovanú ochranu uložených dát a informácií
 •       Minimálne náklady na ročnú prevádzku
 •       Zdroj aktuálnych informácií v oblasti bývania

 

DIN archivuje dôležité dokumenty vzťahujúce sa k domu:

 •        Zápisy zo zhromáždení
 •        Stanovy SVB
 •        Domový poriadok
 •        Technická dokumentácia
 •        Preukaz energetickej náročnosti budovy
 •        Hospodárske výsledky, zmluvy s dodávateľmi 

Ďalej tu môžete uviesť všetky dôležité kontakty – výbor SVB, zoznam vlastníkov s kontaktmi, dôležité telefónne čísla pre chod domu (polícia, RZP, hasiči, správa výťahu, ...)